บอลเดี่ยว บอลเต็ง

บอลเดี่ยว บอลเต็ง

‎จุดสีน้ําตาลลึกลับบนหลุมฝังศพของกษัตริย์ตุ๊ด ‘ตายแล้ว’‎

‎จุดสีน้ําตาลลึกลับบนหลุมฝังศพของกษัตริย์ตุ๊ด 'ตายแล้ว'‎

‎ โดย ‎‎ ‎‎ ‎‎เมแกน แกนนอน‎‎ ‎‎ ‎‎ เผยแพร่‎‎เมื่อ 29 มีนาคม 2018‎ ‎นักวิทยาศาสตร์พบว่าจุดสีน้ําตาลบนภาพวาดฝาผนังของหลุมฝังศพน่าจะมาจากจุลินทรีย์ที่ตอนนี้ตายไปแล้ว‎‎ ‎‎(เครดิตภาพ: สถาบันอนุรักษ์เก็ตตี้)‎‎นักอนุรักษ์ได้เกือบเสร็จสิ้นการทํางานที่หลุมฝังศพของกษัตริย์ตุตันคามุนในอียิปต์และพวกเขามีข่าวดี:...

Continue reading...