7 คุณลักษณะที่สร้างแรงบันดาลใจของการเป็นผู้นำที่เห็นอกเห็นใจ

7 คุณลักษณะที่สร้างแรงบันดาลใจของการเป็นผู้นำที่เห็นอกเห็นใจ

แรงผลักดันของความเป็นผู้นำที่โดดเด่นคือความปรารถนา ความตระหนักรู้ในตนเอง และที่สำคัญที่สุดคือความเห็นอกเห็นใจ ความเป็นผู้นำที่มีประสิทธิภาพไม่สามารถเอาชนะได้ภายใต้สถานการณ์เชิงลบ เช่น การเลิกรา ความไม่ซื่อสัตย์ การเรียกร้อง ความหงุดหงิด การประณาม การจัดการ ความกลัว หรือการจัดการเล็ก ๆ พลังด้านลบเหล่านี้ก่อให้เกิดการหมุนเวียนสูง ขาดผลผลิต ขาดแรงจูงใจ และทัศนคติ

เชิงลบต่อสิ่งที่จำเป็นในการผลิตผู้นำต้องมีความเห็นอกเห็นใจ

ที่จำเป็นเพื่อสร้างแรงบันดาลใจความเข้าใจและความรู้ในสมาชิกในทีม การเอาใจใส่เป็นกุญแจสำคัญ การเอาใจใส่เริ่มต้นด้วยการเข้าใจชีวิตจากประสบการณ์และการรับรู้ของผู้อื่น เมื่อมีความเห็นอกเห็นใจ การป้องกันจะลดลงและมีสิ่งดีๆ เข้ามาแทนที่ การเอาใจใส่เปิดประตูและขจัดความสับสน มันทำให้ความคิดและจิตใจของผู้อื่นอ่อนลง เมื่อผู้คนเปิดกว้าง นี่คือเวลาที่ผู้นำที่เห็นอกเห็นใจสามารถสร้างสรรค์มากขึ้นในการแก้ปัญหาด้วยวิธีที่ขับเคลื่อนประสิทธิภาพและความสำเร็จในระยะยาว ต่อไปนี้คือคุณลักษณะเจ็ดประการของการเป็นผู้นำที่มีความเห็นอกเห็นใจ

1. การเรียนรู้

ผู้นำที่มีความเห็นอกเห็นใจเข้าใจว่าไม่ว่าพวกเขาจะคิดว่าตัวเองเก่งแค่ไหน พวกเขาก็ยังรายล้อมไปด้วยคนฉลาดคนอื่นๆ ที่เต็มไปด้วยความคิดที่สามารถเพิ่มพูนทักษะและความรู้เพื่อเป็นผู้นำได้อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น เมื่อผู้นำดำเนินการราวกับว่าพวกเขารู้ทุกอย่าง พวกเขาจะแข็งกระด้างต่อแนวคิดใหม่โดยถือเอาอย่างหัวชนฝาว่าพวกเขาไม่มีอะไรต้องเรียนรู้เพิ่มเติมเพื่อให้มีประสิทธิภาพในบทบาทของตน ไม่มีความเห็นอกเห็นใจในความคิดนั้น ความเป็นผู้นำต้องมีการเรียนรู้ ความเป็นผู้นำคือผลรวมของความผิดพลาดที่เกิดขึ้น และการเรียนรู้และการเติบโตนั้นต้องใช้ความอดทน แต่ยังคงยืนหยัดในวัตถุประสงค์ของพวกเขา ผู้นำที่มีความเห็นอกเห็นใจมีความอ่อนน้อมถ่อมตนในการแสวงหาความคิดเห็นอย่างต่อเนื่องภายใต้ระบบความเชื่อ พวกเขาสามารถขยายทีมของพวกเขาให้เติบโตได้เท่านั้น

ที่เกี่ยวข้อง: ความเป็นผู้นำเรียนรู้จากประสบการณ์ การให้คำปรึกษา และความล้มเหลว

2. ขจัดสิ่งกีดขวาง

ผู้นำที่มีความเห็นอกเห็นใจมีส่วนร่วมในงานประจำวันกับทีมของพวกเขา ช่วยให้พวกเขาเผชิญและแก้ปัญหาที่ส่งผลเสียต่อประสิทธิภาพการทำงานหรือขัดขวางการสื่อสารระหว่างกันเมื่อปิดการขาย การขจัดสิ่งกีดขวางเป็นสองเท่า ผู้นำต้องเข้าใจรูปแบบอารมณ์ภายในของสมาชิกในทีมแต่ละคน รูปแบบใดที่ฉุดรั้งพวกเขาไว้ และรูปแบบใดที่ส่งเสริมให้พวกเขาประสบความสำเร็จ ผู้นำต้องช่วยสมาชิกในทีมทำงานผ่านความคิดที่ไม่ยอมแพ้ และสนับสนุนรูปแบบการคิดใหม่ๆ เพื่อช่วยให้พวกเขาประสบความสำเร็จมากขึ้นในอนาคต เมื่อสมาชิกในทีมเริ่มคิดในแง่ของความสำเร็จมากกว่าความล้มเหลว ผู้นำจะมีบทบาทในการช่วยสมาชิกในทีมพูดคุยถึงวิธีการขจัดอุปสรรคภายนอกกับผู้อื่นที่พวกเขาอาจเผชิญเมื่อปิดข้อตกลง

เมื่อสมาชิกในทีมหยุดนำอุปสรรคของผู้นำมาเอาชนะ วันเวลาของพวกเขาในฐานะผู้นำก็จะสิ้นสุดลงในไม่ช้า

บทเรียนความเป็นผู้นำจากรัฐมนตรีกลาโหมสหรัฐ James Mattis

3. ผลกระทบ

ผู้นำที่มีความเห็นอกเห็นใจมีชีวิตอยู่เพื่อช่วยเหลือผู้อื่นและไม่ปล่อยให้เกิดความเห็นแก่ตัวในทีมที่พวกเขาเป็นผู้นำ ความโลภไม่มีที่ที่จะประสบความสำเร็จเมื่อความเห็นแก่ตัวไม่ได้เป็นส่วนหนึ่งของโปรแกรม ผู้นำเหล่านี้ดำเนินชีวิตด้วยทัศนคติที่มั่งคั่งและชอบดูว่าสมาชิกในทีมต้องการอะไรมากกว่าดูว่าสมาชิกในทีมไม่ได้ทำอะไรบ้าง ผู้นำที่มีความเห็นอกเห็นใจไม่มีที่ว่างสำหรับการมองโลกในแง่ร้าย พวกเขามองความท้าทายด้วยความสนใจมากกว่าความกลัว ทัศนคตินี้กำหนดแนวทางสำหรับสมาชิกในทีมและรักษาขวัญกำลังใจให้สูง

สำหรับผู้นำเหล่านี้ ความสำเร็จไม่ได้ขึ้นอยู่กับความร่ำรวยหรือชื่อเสียง แต่เป็นเรื่องของการมีผลกระทบเชิงบวกที่ลึกซึ้งและยั่งยืนต่อทุกคนที่ได้รับใช้ ผู้นำที่มีความเห็นอกเห็นใจพยายามที่จะเข้าใจผู้คน โดยรู้ว่าความเข้าใจคือประตูสู่ผลกระทบที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในการแนะนำผู้อื่น

ที่เกี่ยวข้อง: Dalai Lama vs. Playboy: ทางเลือกเดียวเปลี่ยนชีวิตของเชฟ Eric Ripert ไปตลอดกาลได้อย่างไร

4. มาตรฐาน

ผู้นำที่มีความเห็นอกเห็นใจถือตนเองและจริยธรรมของตนเป็นมาตรฐานระดับสูง ผู้นำเหล่านี้มีจริยธรรมและคาดหวังว่าสมาชิกในทีมทุกคนจะเหมือนกัน จริยธรรมเป็นรากฐานของความสำเร็จทุกประเภท ผู้นำประเภทนี้มุ่งมั่นเพื่อความเป็นเลิศ สมาชิกในทีมบางคนอาจไม่คุ้นเคยกับสภาพแวดล้อมที่คาดหวังความเป็นเลิศจากพวกเขา เพื่อสร้างแรงบันดาลใจให้พวกเขา ผู้นำที่เห็นอกเห็นใจจะแสดงความซื่อสัตย์ในระดับสูงในการกระทำประจำวันของพวกเขา สิ่งนี้ช่วยให้ได้รับความไว้วางใจและความมั่นใจจากสมาชิกในทีมที่ยังใหม่หรือไม่แน่ใจ

ผู้นำประเภทนี้เชื่อว่าสมาชิกในทีมจะดำเนินชีวิตตามความคาดหวังของพวกเขา ดังนั้นพวกเขาจึงตั้งค่ามาตรฐานไว้สูง แต่ให้อยู่ในระดับที่เอื้อมถึง เมื่อคาดหวังคุณภาพ ความพยายามของทีมย่อมเพิ่มขึ้นเป็นธรรมดา

credit: dsswebservices.com ficcionblog.com coachoutletwebsitelogin.com QuickWebRefs.com BuzzVideoWeb.com PetErrDevries.com deedeeskid.com gaygasmhunter.com biszumleuchtturm.com lindasellsnewmexico.com centralcoastwindsurfing.com